Make your own free website on Tripod.com


Kepada pelajar Malaysia yang berada di Jepun dan ingin menjadi ahli PKPMJ, sila rujuk ke Pengenalan untuk maklumat yang selanjutnya. Borang keahlian boleh didapati di homepej tersebut.

Kepada pelajar-pelajar yang menghadapi masalah dan ingin berbincang dengan pihak kedutaan, sila mail kepada En. Saripuddin Bin Kasim atau En. Abang Othman Abang Yusof .

Kepada pelajar-pelajar yang belum mendaftarkan diri dengan pihak kedutaan(termasuk pelajar swasta) sila memberitahu tempat penghubungan kepada pihak kedutaan. (Sila rujuk kepada berita dari kedutaan)

Kepada pelajar-pelajar yang belajar di kawasan yang tidak ada cawangan PKPMJ, dan ingin membuat cawangan di kawasan tersebut, anda adalah digalakkan untuk mengadakan cawangan kita. Kita akan memberi pertolongan dari segi kewangan dan segi pengurusan. Sila menghubungi kepada Presiden PKPMJ, Saudara Teh Han Kok.