Make your own free website on Tripod.com
     GambarRumahPelajarGambar Rumah Pelajar,Tokyo


Dengan adanya gambar-gambar Rumah Pelajar ini, kami berharap bahawa pelajar boleh menuju ke Rumah Pelajar dengan lebih senang.Untuk alamat dan peta untuk menuju ke Rumah Pelajar ,sila rujuk ke halaman Rumah Pelajar

gambar luar RP1              gambar luar RP2              gambar luar RP3

Gambar yang menunjukkan keadaan Rumah Pelajar

gambar dalam RP1              gambar dalam RP2              gambar dalam RP3

Gambar yang menunjukkan keadaan dalam Rumah PelajarSekiranya terdapat sebarang maklumat yang kurang tepat atau kesilapan dalam homepej ini, sila beritahu kepada AJK Perhubungan Media.

Homepej ini adalah paling sesuai dilihat dengan Internet Explorer 5 ke atas ,atau Netscape Communicator 4.7 ke atas

Copyright © PKPMJ 2001 All right reserved