Make your own free website on Tripod.com
 

Homepej ini telah diperbaharui pada 2002/01/08 03:50:38 +0900

 
  

  
 

Maklumat biasiswa

 
  

Pinjaman untuk ahli-ahli yang menghadapi masalah. PKPMJ telah mengambil keputusan untuk bagi pinjaman dari segi kewangan kepada ahli-ahli yang memerlukan pertolongan kewangan.Keputusan ini adalah diambil kerena tujuan PKPMJ adalah untuk menjaga kebajikan ahli, khasnya mereka yang dalam kesusahan. Walaubagaimanapun, mereka yang memohon pinjaman ini perlu mematuhi syarat-syarat seperti yang berikut:-

 1. Adalah ahli PKPMJ yang sah
 2. Menghadapi masalah untuk balik ke Malaysia selepas keluarga ditimpa sesuatu yang malang di Malaysia(cth:ibubapa meninggal dunia,atau sakit berat)
 3. Kehendaki menghantarkan surat perjanjian kepada PKPMJ pusat dan nyatakan tarikh pembayaran balik.
 4. Kelulusan adalah selepas pertimbangan PKPMJ pusat.

Untuk maklumat yang teliti dan cara untuk memohon pinjaman ini, sila menghubungi Pengerusi PKPMJ, Norazwan bin Sanusi
.

Tawaran Penajaan untuk pengajian ke peringkat sarjana dan PhD. Pihak MIMOS berhad telah menawarkan penajaan kepada pelajar untuk melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana dan PhD. Maklumat selanjutnya boleh didapati di Surat Tawaran (bentuk PDF) . Kepada mereka yang berminat boleh mendapat Borang Permohonan bentuk PDF. Untuk mereka menghadapi kesukaran untuk membukakan maklumat tersebut dalam bentuk PDF, anda boleh cuba Surat Tawaran (bentuk MS Word) dan Borang Permohonan (bentuk MS Word).

Untuk mendapatkan maklumat tentang biasiswa untuk belajar di Jepun, sila rujuk ke homepej AIEJ(Association of International Education, Japan)

 
  
 
Sekiranya terdapat sebarang maklumat yang kurang tepat atau kesilapan dalam homepej ini, sila beritahu kepada AJK Perhubungan Media.
 
  
     
  
Homepej ini adalah paling sesuai dilihat dengan Internet Explorer 5 , atau Netscape Communicator 4.7 ke atas
  
     
  
Hakcipta © 2000 - 2002 Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Jepun (PKPMJ).